logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus struktura organizacyjna
minus Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
minus Przedmiot działalności
minus Zasady funkcjonowania
 MAJĄTEK
minus Majątek
 Oddziały szpitalne oraz pozostałe komórki medyczne
minus Oddział 19 B Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 19 C Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
minus Oddział 19C/2 Oddział Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia
minus Oddział 19 D - Odział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 A - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 B - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 C - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 D - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 21 A - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział 21 B - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział Dzienny
minus OTUA - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
minus Diagnostyka w Szpitalu
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia, SIWZ, Zapytania
 PRAWO
minus Sposób stanowienia aktów wewnętrznych
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz jej udostępnianie
minus Pozostała dokumentacja
minus Nabór kandydatów na wolne stanowiska
minus Statut Szpitala
minus Schemat organizacyjny Szpitala
 INFORMACJE I PORADY DLA PACJENTÓW
minus Cenniki usług odpłatnych
minus Pracownia EEG
minus Laboratorium
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Rejestry w ramach zarządu szpitala

Wszelka korespondencja przychodząca odnotowywana jest w Dzienniku korespondencyjnym, następnie kierowana przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia; korespondencja wychodząca na zewnątrz również podlega ewidencji.

Rejestry Sekretariatu głównego:

  1. Dziennik Korespondencyjny - ewidencja całości korespondencji wpływającej i wychodzącej
  2. Rejestr Skarg i Wniosków
  3. Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych Dyrektora Szpitala
  4. Rejestr Kontroli
  5. Rejestr umów
  6. Rejestr ryzyka
  7. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień
  8. Rejestr przyjęć/zatrzymania w Szpitalu bez wyrażenia zgody przez pacjenta lub opiekuna prawnego.

 

Pozostałe rejestry, ewidencje prowadzone są w poszczególnych komórkach organizacyjnych zobowiązanych do ich prowadzenia zgodnie z obowiązkami wynikającymi z odrębnych. przepisów.

Przechowywanie dokumentacji nie medycznej  oraz jej udostępnianie określa Regulamin Składnicy AKT (dot. dokumentacji kadrowej, finansowo – księgowej, administracyjno – gospodarczej).

Informacje na temat danych nie związanych z działalnością medyczną udzielane są na pisemny lub osobisty wniosek osoby zainteresowanej.

Udostępnianie odbywa się na zasadach określonych w ustawie z 6 IX 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Ilość odwiedzin: 1155
Nazwa dokumentu: Pozostała dokumentacja
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-03-26 07:33:18
Data udostępnienia informacji: 2015-03-26 07:33:18
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-26 13:15:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner