logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus struktura organizacyjna
minus Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
minus Przedmiot działalności
minus Zasady funkcjonowania
 MAJĄTEK
minus Majątek
 Oddziały szpitalne oraz pozostałe komórki medyczne
minus Oddział 19 B Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 19 C Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
minus Oddział 19C/2 Oddział Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia
minus Oddział 19 D - Odział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 A - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 B - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 C - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 D - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 21 A - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział 21 B - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział Dzienny
minus OTUA - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
minus Diagnostyka w Szpitalu
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia, SIWZ, Zapytania
 PRAWO
minus Sposób stanowienia aktów wewnętrznych
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz jej udostępnianie
minus Pozostała dokumentacja
minus Nabór kandydatów na wolne stanowiska
minus Statut Szpitala
minus Schemat organizacyjny Szpitala
 INFORMACJE I PORADY DLA PACJENTÓW
minus Cenniki usług odpłatnych
minus Pracownia EEG
minus Laboratorium
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Dyrektor Szpitala:

Dyrektor Naczelny

dr n. med. Leszek Trojanowski

Dyrektor Szpitala ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Szpitala (podstawowej, administracyjnej i gospodarczej),

Zastępca Dyrektora d/s Lecznictwa:

lek. med. Jolanta Ferszka - Bykowska

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa zastępuje Dyrektora Szpitala w razie nieobecności (urlop, choroba, delegacje, itp.).

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiada przed Dyrektorem za stan i jakość opieki leczniczo-profilaktycznej.

Główny Księgowy:

mgr Krzysztof Furmański

Główny Księgowy organizuje, prowadzi i nadzoruje gospodarkę finansową i rachunkowość Szpitala.

Rada Społeczna Szpitala

Rada Społeczna powołana jest  na okres 4 lat  Uchwałą Sejmiku Województwa  Pomorskiego, która jest organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego oraz organem doradczym Dyrektora działającym na podstawie art. 48 ustawy o działalności leczniczej oraz Regulaminu Rady Społecznej.

Ilość odwiedzin: 4219
Nazwa dokumentu: Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-03-26 08:45:51
Data udostępnienia informacji: 2015-03-26 08:45:51
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-26 10:24:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner