logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus struktura organizacyjna
minus Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
minus Przedmiot działalności
minus Zasady funkcjonowania
 MAJĄTEK
minus Majątek
 Oddziały szpitalne oraz pozostałe komórki medyczne
minus Oddział 19 B Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 19 C Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
minus Oddział 19C/2 Oddział Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia
minus Oddział 19 D - Odział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 A - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 B - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 C - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 D - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 21 A - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział 21 B - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział Dzienny
minus OTUA - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
minus Diagnostyka w Szpitalu
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia, SIWZ, Zapytania
 PRAWO
minus Sposób stanowienia aktów wewnętrznych
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz jej udostępnianie
minus Pozostała dokumentacja
minus Nabór kandydatów na wolne stanowiska
minus Statut Szpitala
minus Schemat organizacyjny Szpitala
 INFORMACJE I PORADY DLA PACJENTÓW
minus Cenniki usług odpłatnych
minus Pracownia EEG
minus Laboratorium
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
A A A


MAJĄTEK > Majątek

Szpital  gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatnie użytkowanie nieruchomościami, które są własnością Samorządu Województwa Pomorskiego oraz majątkiem ruchomym będącym własnością Szpitala.

Majątek trwały Szpitala wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi            44.665.878,24ł

  1. wartości niematerialne i prawne                                         28.690,44
  2. grunty                                                                            4.948.499,40
  3. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   35.255.758,112
  4. Urządzenia techniczne i maszyny                                 2.319.576,70
  5. Inne środki trwałe                                                          2.033.141,78
  6. środki trwałe w budowie                                                     80.211,80

Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz statutu Szpitala

Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

Ilość odwiedzin: 1711
Nazwa dokumentu: Majątek
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-03-26 09:11:52
Data udostępnienia informacji: 2015-03-26 09:11:52
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-26 09:16:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner