logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus struktura organizacyjna
minus Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
minus Przedmiot działalności
minus Zasady funkcjonowania
 MAJĄTEK
minus Majątek
 Oddziały szpitalne oraz pozostałe komórki medyczne
minus Oddział 19 B Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 19 C Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
minus Oddział 19C/2 Oddział Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia
minus Oddział 19 D - Odział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 A - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 B - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 C - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 D - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 21 A - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział 21 B - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział Dzienny
minus OTUA - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
minus Diagnostyka w Szpitalu
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia, SIWZ, Zapytania
 PRAWO
minus Sposób stanowienia aktów wewnętrznych
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz jej udostępnianie
minus Pozostała dokumentacja
minus Nabór kandydatów na wolne stanowiska
minus Statut Szpitala
minus Schemat organizacyjny Szpitala
 INFORMACJE I PORADY DLA PACJENTÓW
minus Cenniki usług odpłatnych
minus Pracownia EEG
minus Laboratorium
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
A A A


  1. Wewnętrznym aktem normatywnym są przepisy stosowane w Szpitalu a wydawane przez Dyrektora Szpitala.
  1. Wewnętrzne akty normatywne mają na celu:
  1. uregulowanie zagadnień porządkowych, strukturalnych i innych występujących w działalności Szpitala oraz ustalanie trybu wykonywania czynności i załatwiania spraw przez poszczególne komórki organizacyjne i pracowników Szpitala  (zarządzenia);
  1. informowanie wszystkich pracowników Szpitala (zarządzenia, regulaminy) w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z działalnością Szpitala, a mających znaczenie dla pracowników (komunikaty).
  1. Wewnętrzne akty normatywne podpisuje Dyrektor, przy czym przepisy wewnętrzne w sprawach finansowych powinny być podpisywane również przez Głównego Księgowego. Dyrektor może upoważnić wyznaczonych przez siebie pracowników do podpisywania przepisów wewnętrznych, wydawanych w celach informacyjnych, o których mowa wyżej w ust. 2 pkt. 2.

Ilość odwiedzin: 1126
Nazwa dokumentu: Sposób stanowienia aktów wewnętrznych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-03-26 09:20:05
Data udostępnienia informacji: 2015-03-26 09:20:05
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-26 13:14:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner