logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus struktura organizacyjna
minus Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
minus Przedmiot działalności
minus Zasady funkcjonowania
 MAJĄTEK
minus Majątek
 Oddziały szpitalne oraz pozostałe komórki medyczne
minus Oddział 19 B Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 19 C Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
minus Oddział 19C/2 Oddział Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia
minus Oddział 19 D - Odział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 A - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 B - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 C - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 D - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 21 A - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział 21 B - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział Dzienny
minus OTUA - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
minus Diagnostyka w Szpitalu
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia, SIWZ, Zapytania
 PRAWO
minus Sposób stanowienia aktów wewnętrznych
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz jej udostępnianie
minus Pozostała dokumentacja
minus Nabór kandydatów na wolne stanowiska
minus Statut Szpitala
minus Schemat organizacyjny Szpitala
 INFORMACJE I PORADY DLA PACJENTÓW
minus Cenniki usług odpłatnych
minus Pracownia EEG
minus Laboratorium
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Korespondencję, w tym także faksy, przesyłki kurierskie i inne przyjmuje Sekretariat Szpitala i przekazuje do zadekretowania Dyrektorowi Naczelnemu Szpitala, a w przypadku jego nieobecności - Zastępcy.

Zadekretowaną korespondencję odnotowaną w Dzienniku Korespondencyjnym przekazuje właściwym komórkom organizacyjnym, bądź też stanowiskom do bezzwłocznego załatwienia.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Sekretariat Szpitala udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sprawy można załatwić w formie pisemnej lub ustnej.

Załatwiane sprawy w formie pisemnej wychodzą na zewnątrz wyłącznie po podpisaniu przez Dyrektora Naczelnego Szpitala lub w czasie jego nieobecności przez Zastępcę.

Sprawy dotyczące świadczeń medycznych załatwiają i udzielają wyjaśnień ordynatorzy/ kierownicy oddziałów.

Organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych określa regulamin organizacyjny.

W sprawie skarg i wniosków:
Dyrektor Naczelny dr n. med. Leszek Trojanowski przyjmuje:

w każdy czwartek ( dzień roboczy) w godz. 12:00 - 13:00

 

Wniosek  o udostępnienie informacji publicznej

 Wnioski prosimy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku Ul. Srebrniki 17 80-281 Gdańsk

lub pocztą elektroniczną: e-mail:szpital@wsp-bilikiewicz.pl

Ilość odwiedzin: 1753
Nazwa dokumentu: Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-03-26 09:22:52
Data udostępnienia informacji: 2015-03-26 09:22:52
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-26 13:14:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner