logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Forma prawna Szpitala
minus Struktura organizacyjna
minus Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
minus Przedmiot działalności i kompetencje Szpitala
minus Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
 MAJĄTEK
minus Majątek
minus Informacja o pożytkach z majątku jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, którym dysponuje Szpital i jego obciążeniach
 Oddziały szpitalne oraz pozostałe komórki medyczne
minus Oddział 19 B Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 19 C Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
minus Oddział 19C/2 Oddział Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia
minus Oddział 19 D - Odział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 A - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 B - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 C - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 D - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 21 A - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział 21 B - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział Dzienny
minus OTUA - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
minus Diagnostyka w Szpitalu
minus Poradnia Zdrowia Psychicznego
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia, SIWZ, Zapytania
 PRAWO
minus Sposób stanowienia aktów wewnętrznych
minus Wewnętrzne akty normatywne
 INFORMACJE I PORADY DLA PACJENTÓW
minus Cenniki usług odpłatnych
minus Pracownia EEG
minus Laboratorium
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Ogólne Zasady Przyjmowania i załatwiania spraw
minus Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
minus Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz jej udostępnianie
minus Udostępnianie informacji publicznej
 REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa
 NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA
minus ogłoszenia
 KONKURSY
minus Ogłoszenia
 KONTROLE, WYSTĄPIENIA, STANOWISKA WNIOSKI I OPINIE
minus Dokumentacja przebiegów kontroli
A A A


SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW > Ogólne Zasady Przyjmowania i załatwiania spraw

Korespondencję, w tym także faksy, przesyłki kurierskie i inne przyjmuje Sekretariat Szpitala i przekazuje do zadekretowania Dyrektorowi Naczelnemu Szpitala, a w przypadku jego nieobecności - Zastępcy.

Zadekretowaną korespondencję odnotowaną w Dzienniku Korespondencyjnym przekazuje właściwym komórkom organizacyjnym, bądź też stanowiskom do bezzwłocznego załatwienia.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Sekretariat Szpitala udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sprawy można załatwić w formie pisemnej lub ustnej.

Załatwiane sprawy w formie pisemnej wychodzą na zewnątrz wyłącznie po podpisaniu przez Dyrektora Naczelnego Szpitala lub w czasie jego nieobecności przez Zastępcę.

Sprawy dotyczące świadczeń medycznych załatwiają i udzielają wyjaśnień ordynatorzy/ kierownicy oddziałów.

Organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych określa regulamin organizacyjny.

Ilość odwiedzin: 368
Nazwa dokumentu: Ogólne Zasady Przyjmowania i załatwiania spraw
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-04-20 12:05:24
Data udostępnienia informacji: 2018-04-20 12:05:24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-20 12:56:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner