logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Forma prawna Szpitala
minus Struktura organizacyjna
minus Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
minus Przedmiot działalności i kompetencje Szpitala
minus Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
 MAJĄTEK
minus Majątek
minus Informacja o pożytkach z majątku jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, którym dysponuje Szpital i jego obciążeniach
 Oddziały szpitalne oraz pozostałe komórki medyczne
minus Oddział 19 B Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 19 C Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
minus Oddział 19C/2 Oddział Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia
minus Oddział 19 D - Odział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 A - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 B - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 C - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 D - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 21 A - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział 21 B - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział Dzienny
minus OTUA - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
minus Diagnostyka w Szpitalu
minus Poradnia Zdrowia Psychicznego
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia, SIWZ, Zapytania
 PRAWO
minus Sposób stanowienia aktów wewnętrznych
minus Wewnętrzne akty normatywne
 INFORMACJE I PORADY DLA PACJENTÓW
minus Cenniki usług odpłatnych
minus Pracownia EEG
minus Laboratorium
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Ogólne Zasady Przyjmowania i załatwiania spraw
minus Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
minus Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz jej udostępnianie
minus Udostępnianie informacji publicznej
 REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa
 NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA
minus ogłoszenia
 KONKURSY
minus Ogłoszenia
 KONTROLE, WYSTĄPIENIA, STANOWISKA WNIOSKI I OPINIE
minus Dokumentacja przebiegów kontroli
A A A


REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA > Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry w ramach zarządu szpitala

Wszelka korespondencja przychodząca odnotowywana jest w Dzienniku korespondencyjnym, następnie kierowana przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia; korespondencja wychodząca na zewnątrz również podlega ewidencji.

Rejestry Sekretariatu głównego:

  1. Dziennik Korespondencyjny - ewidencja całości korespondencji wpływającej i wychodzącej
  2. Rejestr Skarg i Wniosków
  3. Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych Dyrektora Szpitala
  4. Rejestr Kontroli
  5. Rejestr umów
  6. Rejestr ryzyka
  7. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień
  8. Rejestr przyjęć/zatrzymania w Szpitalu bez wyrażenia zgody przez pacjenta lub opiekuna prawnego.

 

Pozostałe rejestry, ewidencje prowadzone są w poszczególnych komórkach organizacyjnych zobowiązanych do ich prowadzenia zgodnie z obowiązkami wynikającymi z odrębnych. przepisów.

Przechowywanie dokumentacji nie medycznej  oraz jej udostępnianie określa Regulamin Składnicy AKT (dot. dokumentacji kadrowej, finansowo – księgowej, administracyjno – gospodarczej).

Informacje na temat danych nie związanych z działalnością medyczną udzielane są na pisemny lub osobisty wniosek osoby zainteresowanej.

Udostępnianie odbywa się na zasadach określonych w ustawie z 6 IX 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Ilość odwiedzin: 396
Nazwa dokumentu: Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-04-20 14:16:23
Data udostępnienia informacji: 2018-04-20 14:16:23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-20 14:18:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner