logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Forma prawna Szpitala
minus Struktura organizacyjna
minus Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
minus Przedmiot działalności i kompetencje Szpitala
minus Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
 MAJĄTEK
minus Majątek
minus Informacja o pożytkach z majątku jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, którym dysponuje Szpital i jego obciążeniach
 Oddziały szpitalne oraz pozostałe komórki medyczne
minus Oddział 19 B Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 19 C Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
minus Oddział 19C/2 Oddział Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia
minus Oddział 19 D - Odział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 A - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 B - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 C - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 D - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 21 A - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział 21 B - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział Dzienny
minus OTUA - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
minus Diagnostyka w Szpitalu
minus Poradnia Zdrowia Psychicznego
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia, SIWZ, Zapytania
 PRAWO
minus Sposób stanowienia aktów wewnętrznych
minus Wewnętrzne akty normatywne
 INFORMACJE I PORADY DLA PACJENTÓW
minus Cenniki usług odpłatnych
minus Pracownia EEG
minus Laboratorium
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Ogólne Zasady Przyjmowania i załatwiania spraw
minus Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
minus Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz jej udostępnianie
minus Udostępnianie informacji publicznej
 REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa
 NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA
minus ogłoszenia
 KONKURSY
minus Ogłoszenia
 KONTROLE, WYSTĄPIENIA, STANOWISKA WNIOSKI I OPINIE
minus Dokumentacja przebiegów kontroli
A A A


Mapa strony:

DANE PODSTAWOWE SZPITALA
   Dane teleadresowe
   Forma prawna Szpitala
   Struktura organizacyjna
   Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
   Przedmiot działalności i kompetencje Szpitala
   Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

MAJĄTEK
   Majątek
   Informacja o pożytkach z majątku jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, którym dysponuje Szpital i jego obciążeniach

Oddziały szpitalne oraz pozostałe komórki medyczne
   Oddział 19 B Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
   Oddział 19 C Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
   Oddział 19C/2 Oddział Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia
   Oddział 19 D - Odział Psychiatryczny dla dorosłych
   Oddział 20 A - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
   Oddział 20 B - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
   Oddział 20 C - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
   Oddział 20 D - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
   Oddział 21 A - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
   Oddział 21 B - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
   Oddział Dzienny
   OTUA - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
   Diagnostyka w Szpitalu
   Poradnia Zdrowia Psychicznego

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Ogłoszenia, SIWZ, Zapytania

PRAWO
   Sposób stanowienia aktów wewnętrznych
   Wewnętrzne akty normatywne

INFORMACJE I PORADY DLA PACJENTÓW
   Cenniki usług odpłatnych
   Pracownia EEG
   Laboratorium

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Ogólne Zasady Przyjmowania i załatwiania spraw
   Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
   Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz jej udostępnianie
   Udostępnianie informacji publicznej

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
   Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA
   ogłoszenia

KONKURSY
   Ogłoszenia

KONTROLE, WYSTĄPIENIA, STANOWISKA WNIOSKI I OPINIE
   Dokumentacja przebiegów kontroli
corner   corner