logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Forma prawna Szpitala
minus Struktura organizacyjna
minus Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
minus Przedmiot działalności i kompetencje Szpitala
minus Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
 MAJĄTEK
minus Majątek
minus Informacja o pożytkach z majątku jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, którym dysponuje Szpital i jego obciążeniach
 Oddziały szpitalne oraz pozostałe komórki medyczne
minus Oddział 19 B Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 19 C Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
minus Oddział 19C/2 Oddział Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia
minus Oddział 19 D - Odział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 A - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 B - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 C - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 D - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 21 A - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział 21 B - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział Dzienny
minus OTUA - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
minus Diagnostyka w Szpitalu
minus Poradnia Zdrowia Psychicznego
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia, SIWZ, Zapytania
 PRAWO
minus Sposób stanowienia aktów wewnętrznych
minus Wewnętrzne akty normatywne
 INFORMACJE I PORADY DLA PACJENTÓW
minus Cenniki usług odpłatnych
minus Pracownia EEG
minus Laboratorium
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Ogólne Zasady Przyjmowania i załatwiania spraw
minus Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
minus Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz jej udostępnianie
minus Udostępnianie informacji publicznej
 REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa
 NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA
minus ogłoszenia
 KONKURSY
minus Ogłoszenia
 KONTROLE, WYSTĄPIENIA, STANOWISKA WNIOSKI I OPINIE
minus Dokumentacja przebiegów kontroli
A A A


Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących poprawie jakości życia, w zakresie leczenia zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania oraz leczenie uzależnień,  a także promocja zdrowia psychicznego.

Do zadań Szpitala należy w szczególności:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii poprzez oferowanie profesjonalnej, wszechstronnej pomocy w systemie opieki stacjonarnej – całodobowej  oraz dziennej i środowiskowej;
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń i dokształcania pracowników medycznych oraz udostępniania bazy szpitalnej na ten cel innym jednostkom,
 3. uczestniczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych lub realizacji celów naukowych i dydaktycznych oraz w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych odrębnymi przepisami, pod warunkiem zachowania dostępności świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszym Statucie,  
 4. wykonywanie badań diagnostycznych dla innych podmiotów leczniczych,
 5. wdrażanie nowych metod leczenia,
 6. podejmowanie działań na rzecz kształtowania właściwych postaw środowiska wobec osób chorych psychicznie,
 7. sprawowanie opieki i  prowadzenie poradnictwa w zakresie spraw socjalnych,
 8. szerzenie oświaty zdrowotnej, w zakresie promocji zdrowia psychicznego,
 9. prowadzenie spraw związanych ze statystyką medyczną i analizą medyczną,
 10.   wykonywanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony       Rzeczpospolitej Polskiej,
 11. wykonywanie innych zadań zleconych przez podmiot tworzący.

 

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje:

1)      rozpoznawanie i leczenie chorób psychicznych,

2)      rozpoznawanie i leczenie zaburzeń nerwicowych oraz zaburzeń osobowości,

3)      rozpoznawanie i leczenie zaburzeń psychosomatycznych,

4)      diagnostykę i terapię zaburzeń psychicznych wieku podeszłego,

5)      diagnostykę oraz leczenie zaburzeń towarzyszących upośledzeniom umysłowym,

6)      wczesną rehabilitację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi,

7)      rehabilitację osób przewlekle chorych psychicznie,

8)     detoksykację i wczesną rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i innych środków     psychoaktywnych,

9)      psychoterapię i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu,

10)    prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,

11)    konsultacje specjalistyczne dla podmiotów zewnętrznych,

12)  wykonywanie badań sądowo-psychiatrycznych oraz obserwacji na zlecenie sądów i     prokuratury.

13) udostępnianie zasobów Szpitala innym podmiotom w celu prowadzenia przez nie działalności dydaktycznej i naukowej a także działalności polegającej  na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

 

Szpital może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność gospodarczą polegającą na:

 1. usługach  diagnostycznych,
 2. badaniach laboratoryjnych,
 3. wynajmie lokali i pomieszczeń,
 4. sterylizacji  i utylizacji sprzętu,

    Działalność gospodarcza nie może być prowadzona przez Szpital w sposób uciążliwy dla pacjentów lub przebiegu leczenia, nie może nadto w żaden sposób kolidować z jego podstawową działalnością statutową.

Ilość odwiedzin: 2622
Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje Szpitala
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-03-26 09:08:09
Data udostępnienia informacji: 2015-03-26 09:08:09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-19 14:10:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner