Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

Rejestr umów

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Rejestr ryzyka

 

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

Rejestr osób przyjętych do szpitala psychiatrycznego

 

Rejestr skarg i wniosków pacjentów

Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Rejestr zamówień publicznych, których wartość przekracza równowartości 30 000 euro

Rejestr zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości 30 000 euro

Rejestr konkursów ofert

Rejestr osób fizycznych składających oferty w związku z postępowaniami prowadzonymi

w ramach zamówień publicznych lub ramach konkursów ofert

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

 

Rejestr umów zleceń i umów o dzieło

Rejestr kontraktów

Rejestr pracowników

Ewidencja pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze, za które jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych

 

Rejestr stażystów, studentów, praktykantów, lekarzy specjalizujących się, wolontariuszy

Księga depozytów wartościowych

Karta kontroli ruchomości

Księga inwentarzowa środków trwałych

 

Rejestr wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy

Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o tego typu chorobach

 

 

Rejestr szkoleń BHP/wstępne, okresowe/

Rejestr z pomiarów czynników szkodliwych występujących w procesie pracy

 

Spis substancji i miesznin niebezpiecznych, w tym stwarzających zagrożenie

Wykaz zranień i zakłuć związanych z ekspozycją zawodową

Księga kontrolna szkoleń BHP

Rejestr zakażeń szpitalnych

Rejestr odleżyn

Wykaz prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych

Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych

Księga Główna Chorych (przyjęć i wypisów)

Rejestr osób przyjętych do szpitala psychiatrycznego:

    1. bez zgody - na podstawie art. 23, art. 24, art. 28 oraz art. 29 ustawy z dnia 19 sierpnia 21994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

    2. bez zgody, jeżeli zgoda na pobyt została potem wyrażona na oddziale - na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 21994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

    3. niezdolnych do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego - na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 21994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

Rejestr korespondencji wychodzącej/przychodzącej

Rejestr udostępnionej dokumentacji medycznej

Księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych

Księga raportów lekarzy dyżurujących

Raport ratowników medycznych

Księga Chorych Oddziału

Księga raportów pielęgniarskich

Księga zabiegów komórki organizacyjnej szpitala

Rejestr udzielonych przepustek

Księga zgonów

Książka kontroli jakości badań laboratoryjnych

Rejestr błędów przed laboratoryjnych

 

Wykaz procedur/instrukcji w podziale na obszary wyznaczone przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w „ Programie akredytacji szpitali. Zestawienie standardów akredytacyjnych” (dotyczy akredytacji, o której mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418, Nr 76, poz. 641, z 2011 r. Nr 112, poz. 654), w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641)

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData