Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

CENNIK ODPŁATNYCH USŁUG

ŚWIADCZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU

 

KOSZTY JEDNOSTKOWE JEDNEGO OSOBODNIA DLA OSÓB
NIE POSIADAJĄCYCH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

 

L.p.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

KOSZT

1.

 

Oddział psychiatryczny

 

213 zł

2.

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

353 zł

3.

Oddział detoksykacji alkoholowej

286 zł

4.

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu

166 zł

5.

Oddział dzienny

166 zł

6.

Porada Izby Przyjęć

124 zł

 

KOSZTY WYDANIA OPINII SĄDOWO-PSYCHIATRYCZNEJ W POŁĄCZENIU Z OBSERWACJĄ PODSĄDNYCH PROWADZONĄ W WARUNKACH SZPITALNYCH

 

  1. Koszt pobytu podsądnego w szpitalu wynosi 213,07 zł (słownie: dwieście trzynaście złotych 07/100) za osobodzień wg poniższej kalkulacji,
  2. Koszty ewentualnych badań diagnostycznych związanych z obserwacją podsądnego według faktur,
  3. Wynagrodzenie biegłego (psychiatra, psycholog) – zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii
    w postępowaniu karnym.

 

Koszt pobytu pacjenta w szpitalu został wyliczony według poniższej kalkulacji:

 

L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KOSZT JEDNOSTKOWY

1.

Energia

  18,49 zł

2.

Koszty pozostałe bezpośrednie

  10,28 zł

3.

Obsługa techniczna

  17,60 zł

4.

Koszty ogólnozakładowe

  36,83 zł

5.

Pralnia

    9,80 zł

6.

Wyżywienie

  25,98 zł

7.

Pozostałe koszty pośrednie

  10,87 zł

8.

Wynagrodzenie personelu

  83,22 zł

 

Razem:

213,07 zł

  1. KOSZTY BADAŃ LABORATORYJNYCH

 

L.p.

      BADANIE

CENA

 

L.p.

BADANIE

CENA

1.

Aminotransferaza alaninowa

       6,90 zł

 

21.

Kinaza fosfokreatynowa (CK)

       7,50 zł

2.

Aminotransferaza asparaginowa

       6,90 zł

 

22.

Kreatynina w moczu   

       6,90 zł

3.

APTT

     10,50 zł

 

23.

Kreatynina w surowicy  

       6,90 zł

4.

Badanie ogólne moczu:                                                                              

       7,00 zł

 

24.

Kreatyniny klirens

     14,00 zł

5.

Białko C-reaktywne

       9,00 zł

 

25.

Kwas moczowy

       6,90 zł

6.

Białko w moczu

       7,00 zł

 

26.

Kwas walproinowy

     31,00 zł

7.

Bilirubina całkowita

       6,90 zł

 

27.

Lit w surowicy

     35,00 zł

8.

Cholesterol całkowity

       6,90 zł

 

28.

LDL-cholesterol- wyliczenie

       2,00 zł

9.

Cholesterol HDL

       6,90 zł

 

29.

Mocznik w surowicy

       6,90 zł

10.

CK

       6,90 zł

 

30.

Morfologia krwi  16 parametrów

     14,90 zł

11.

Czas kaolinowo-kefalinowy

     10,50 zł

 

31.

Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej barwiony                      

     20,00 zł

12.

Czas protrombinowy

     10,50 zł

 

32.

Odczyn Biernackiego (OB.)

       5,50 zł

13.

CRP

       9,00 zł

 

33.

Płytki krwi (łącznie z morfologią krwi)

     14,90 zł

14.

Fibrynogen

     10,50 zł

 

34.

Potas w moczu

       6,90 zł

15.

Fosfataza alkaliczna

       6,90 zł

 

35.

Potas w surowicy

       6,90 zł

16.

Gammaglutamylo-transpeptydaza (GGTP)

       6,90 zł

 

36.

PT

     10,50 zł

17.

Glukoza w moczu

       6,90 zł

 

37.

Sód w moczu

       6,90 zł

18.

Glukoza

       6,90 zł

 

38.

Sód w surowicy

       6,90 zł

19.

Kał-badanie na krew utajoną

     18,00 zł

 

39.

Trójglicerydy

       6,90 zł

20.

Kał- na obecność pasożytów

     20,00 zł

 

40.

Żelazo

     10,00 zł

 

KOSZTY BADANIA EEG

                    Koszt badania EEG (badanie podstawowe, w czuwaniu)

wynosi 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 00/100)

Koszt badania EEG po deprywacji snu, o przedłużonym czasie

wynosi 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych 00/100)

 

KOSZTY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii wynosi:

  1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy
    od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  2. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1.

W I kwartale 2020 r koszt ksero dokumentacji medycznej wynosi:

1. strona dokumentacji- 0,35 zł

2. strona wyciągu lub odpisu- 9,87 zł

 

KOSZTY KONSULTACJI PSYCHIATRYCZNEJ ŚWIADCZONEJ DLA POLICJI
I INNYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA

Koszt konsultacji psychiatrycznej wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

KOSZTY STERYLIZACJI NARZĘDZI STOMATOLOGICZNYCH

 

DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA

(RĘKAW

PAPIEROWO-FOLIOWY)

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA

(RĘKAW

PAPIEROWO-FOLIOWY)

CENA

NETTO

do 25 cm

5 cm

1,50 zł

do 25 cm

7,5 cm

1,90 zł

do 40 cm

20 cm

4,00 zł

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData