Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

CENNIK ODPŁATNYCH USŁUG

ŚWIADCZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU

 

KOSZTY JEDNOSTKOWE JEDNEGO OSOBODNIA DLA OSÓB
NIE POSIADAJĄCYCH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

 

1.

 

Oddział psychiatryczny

 

350 zł

2.

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

650 zł

3.

Oddział detoksykacji alkoholowej

550 zł

4.

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu

450 zł

 

KOSZTY WYDANIA OPINII SĄDOWO-PSYCHIATRYCZNEJ W POŁĄCZENIU Z OBSERWACJĄ PODSĄDNYCH PROWADZONĄ W WARUNKACH SZPITALNYCH

 

  1. Koszt pobytu podsądnego w szpitalu wynosi 213,07 zł (słownie: dwieście trzynaście złotych 07/100) za osobodzień wg poniższej kalkulacji,
  2. Koszty ewentualnych badań diagnostycznych związanych z obserwacją podsądnego według faktur,
  3. Wynagrodzenie biegłego (psychiatra, psycholog) – zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii
    w postępowaniu karnym.

 

BADANIA EEG

Badania EEG - badanie podstawowe, w czuwaniu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100

Badania EEG po deprywacji snu, o przedłużonym czasie wynosi 140,00 zł (sto czterdzieści złotych 00/100)

 

KOSZTY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii wynosi:

  1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy
    od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  2. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1.

W IV kwartale 2020 r koszt ksero dokumentacji medycznej wynosi:

1. strona dokumentacji- 0,35 zł

2. strona wyciągu lub odpisu- 10,04 zł

 

KOSZTY KONSULTACJI PSYCHIATRYCZNEJ ŚWIADCZONEJ DLA POLICJI
I INNYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA

Koszt konsultacji psychiatrycznej wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).

 KASA SZPITALA CZYNNA JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIATKU W GODZ. 9:00-13:00

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData