Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących poprawie jakości życia, w zakresie leczenia zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania oraz leczenie uzależnień,  a także promocja zdrowia psychicznego.

Do zadań Szpitala należy w szczególności:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii poprzez oferowanie profesjonalnej, wszechstronnej pomocy w systemie opieki stacjonarnej – całodobowej  oraz dziennej i środowiskowej;
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń i dokształcania pracowników medycznych oraz udostępniania bazy szpitalnej na ten cel innym jednostkom,
 3. uczestniczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych lub realizacji celów naukowych i dydaktycznych oraz w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych odrębnymi przepisami, pod warunkiem zachowania dostępności świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszym Statucie,  
 4. wykonywanie badań diagnostycznych dla innych podmiotów leczniczych,
 5. wdrażanie nowych metod leczenia,
 6. podejmowanie działań na rzecz kształtowania właściwych postaw środowiska wobec osób chorych psychicznie,
 7. sprawowanie opieki i  prowadzenie poradnictwa w zakresie spraw socjalnych,
 8. szerzenie oświaty zdrowotnej, w zakresie promocji zdrowia psychicznego,
 9. prowadzenie spraw związanych ze statystyką medyczną i analizą medyczną,
 10.   wykonywanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony       Rzeczpospolitej Polskiej,
 11. wykonywanie innych zadań zleconych przez podmiot tworzący.

 

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje:

 1. rozpoznawanie i leczenie chorób psychicznych,
 2. rozpoznawanie i leczenie zaburzeń nerwicowych oraz zaburzeń osobowości,
 3. rozpoznawanie i leczenie zaburzeń psychosomatycznych,
 4. diagnostykę i terapię zaburzeń psychicznych wieku podeszłego,
 5. diagnostykę oraz leczenie zaburzeń towarzyszących upośledzeniom umysłowym
 6. wczesną rehabilitację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi,
 7. rehabilitację osób przewlekle chorych psychicznie,
 8. detoksykację i wczesną rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i innych środków     psychoaktywnych,
 9. psychoterapię i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu,
 10. prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
 11. konsultacje specjalistyczne dla podmiotów zewnętrznych,
 12. wykonywanie badań sądowo-psychiatrycznych oraz obserwacji na zlecenie sądów i     prokuratury.
 13. udostępnianie zasobów Szpitala innym podmiotom w celu prowadzenia przez nie działalności dydaktycznej i naukowej a także działalności polegającej  na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

 

Szpital może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność gospodarczą polegającą na:

- usługach  diagnostycznych,

- badaniach laboratoryjnych,

- wynajmie lokali i pomieszczeń,

- sterylizacji  i utylizacji sprzętu,

    Działalność gospodarcza nie może być prowadzona przez Szpital w sposób uciążliwy dla pacjentów lub przebiegu leczenia, nie może nadto w żaden sposób kolidować z jego podstawową działalnością statutową.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData