Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Szpital  gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatnie użytkowanie nieruchomościami, które są własnością Samorządu Województwa Pomorskiego oraz majątkiem ruchomym będącym własnością Szpitala.

Majątek trwały Szpitala wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi  62 531 724,54 zł          

  1. wartości niematerialne i prawne        80 642,33 zł
  2. grunty                                        4 948 499,40 zł
  3. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej       49 794 857,49 zł
  4. urządzenia techniczne i maszyny   4 644 562,28 zł
  5. inne środki trwałe    3 830 755,94 zł
  6. środki trwałe w budowie   399 270,79
  7. środki transportu   313 049,43 zł

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku nie posiada długu publicznego.

Ciężary publiczne ponoszone przez szpital ujęte są w rachunkach zysków i strat.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku nie otrzymuje pomocy publicznej.

 

Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz statutu Szpitala

Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData