Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Szpital  gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatnie użytkowanie nieruchomościami, które są własnością Samorządu Województwa Pomorskiego oraz majątkiem ruchomym będącym własnością Szpitala.

Majątek trwały Szpitala wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi  59 461 446,74 zł          

  1. wartości niematerialne i prawne        72 582,33 zł
  2. grunty                                        4 948 499,40 zł
  3. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej       46 523 680,41 zł
  4. urządzenia techniczne i maszyny   4 489 839,80 zł
  5. inne środki trwałe    3 417 844,80zł
  6. środki trwałe w budowie   0,00 zł

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku nie posiada długu publicznego.

Ciężary publiczne ponoszone przez szpital ujęte są w rachunkach zysków i strat.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku nie otrzymuje pomocy publicznej.

 

Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz statutu Szpitala

Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData