Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Oddział psychiatryczny 20B

sekretariat tel. 58 524 76 41 dyżurka tel. 58 524 76 42

 

Do zadań Oddziału należy w szczególności:

-prowadzenie obserwacji i postępowania diagnostycznego osób przyjętych na oddział zgodnie z

obowiązującymi kryteriami Klasyfikacji Międzynarodowej Chorób i Problemów Zdrowotnych;

-prowadzenie badań i diagnostyki psychologicznej pacjentów;

-udzielanie świadczeń leczniczych pacjentom według aktualnych osiągnięć wiedzy medycznej w

oparciu o farmakoterapię i sejsmoterapię;

-prowadzenie podstaw psychoedukacji oraz psychoterapii pacjentów i ich rodzin;

-prowadzenie obserwacji i diagnostyki pacjentów dla celów orzeczniczych;

-określenie i pomoc w wyborze ośrodka opieki ambulatoryjnej po wypisaniu z oddziału;

-udzielanie pomocy w załatwianiu formalności związanych ze sprawami socjalnymi.

W ramach realizacji swoich zadań, oddział psychiatryczny współpracuje ponadto z:

-rodzinami pacjentów,

-placówkami służby zdrowia - lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego oraz pomocy

doraźnej,

-sądami i prokuratorami,

-instytucjami związanymi z pomocą społeczną,

-Rzecznikiem Praw Pacjenta,

-wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala.

-Szczegółowy zakres działania oraz organizację poszczególnych oddziałów psychiatrycznych

określa Regulamin organizacyjny stacjonarnego oddziału psychiatrycznego.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData