Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Oddział psychiatryczny 19B

sekretariat tel. 58 524 76 09 dyżurka tel. 58 524 76 10
 
Do zadań Oddziału należy w szczególności:
-prowadzenie obserwacji i postępowania diagnostycznego osób przyjętych na oddział zgodnie
z obowiązującymi kryteriami Klasyfikacji Międzynarodowej Chorób i Problemów Zdrowotnych;
-prowadzenie badań i diagnostyki psychologicznej pacjentów;
-udzielanie świadczeń leczniczych pacjentom według aktualnych osiągnięć wiedzy medycznej
w oparciu o farmakoterapię i sejsmoterapię;
-prowadzenie podstaw psychoedukacji oraz psychoterapii pacjentów i ich rodzin;
-prowadzenie obserwacji i diagnostyki pacjentów dla celów orzeczniczych;
-określenie i pomoc w wyborze ośrodka opieki ambulatoryjnej po wypisaniu z oddziału;
-udzielanie pomocy w załatwianiu formalności związanych ze sprawami socjalnymi.
 
W ramach realizacji swoich zadań, oddział psychiatryczny współpracuje ponadto:
- z rodzinami pacjentów,
- z placówkami służby zdrowia - lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego oraz pomocy doraźnej,
- z sądami i prokuratorami,
- z instytucjami związanymi z pomocą społeczną,
- z Rzecznikiem Praw Pacjenta,
- ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala.
Szczegółowy zakres działania oraz organizację poszczególnych oddziałów psychiatrycznych
określa Regulamin organizacyjny stacjonarnego oddziału psychiatrycznego.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData