Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wewnętrznym aktem normatywnym są przepisy stosowane w Szpitalu a wydawane przez Dyrektora Szpitala.

Wewnętrzne akty normatywne mają na celu:

  1. uregulowanie zagadnień porządkowych, strukturalnych i innych występujących w działalności Szpitala oraz ustalanie trybu wykonywania czynności i załatwiania spraw przez poszczególne komórki organizacyjne i pracowników Szpitala  (zarządzenia);
  1. informowanie wszystkich pracowników Szpitala (zarządzenia, regulaminy) w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z działalnością Szpitala, a mających znaczenie dla pracowników (komunikaty).
  2. Wewnętrzne akty normatywne podpisuje Dyrektor, przy czym przepisy wewnętrzne w sprawach finansowych powinny być podpisywane również przez Głównego Księgowego. Dyrektor może upoważnić wyznaczonych przez siebie pracowników do podpisywania przepisów wewnętrznych, wydawanych w celach informacyjnych.
  3. Ordynatorzy i kierownicy poszczególnych szczebli organizacyjnych w Szpitalu obowiązani są kontrolować przestrzeganie przez podległych im pracowników i podporządkowane im komórki obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych, dotyczących zakresu działania tych pracowników i komórek.
  4. Ogólny nadzór nad właściwym wykonywaniem i przestrzeganiem przepisów wewnętrznych
    w Szpitalu sprawuje Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba.
  5. Do przepisów wewnętrznych o charakterze poufnym, wydawanych w Szpitalu mają zastosowanie odpowiednie regulacje prawne dotyczące tajemnicy służbowej i lekarskiej.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData