Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

sekretariat tel. 58 524 76 15 dyżurka tel. 58 524 76 17
 
Do zadań Oddziału należy:
-udzielanie świadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu,
z uwzględnieniem postępowania psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego;
-udzielanie pacjentom pomocy w rozwiązywaniu spraw życiowych;
-zapewnienie pacjentom dalszego leczenia lub opieki w odpowiedniej placówce leczniczej,
rehabilitacyjnej lub opiekuńczej.
Oddział posiada 25 miesjc.
Oddział współpracuje z innymi placówkami lecznictwa odwykowego, organizacjami społecznymi
prowadzącymi działalność w dziedzinie leczenia, rehabilitacji i opieki nad osobami
uzależnionymi od alkoholu.
Świadczenia Oddziału są udzielane osobom:
-dobrowolnie zgłaszającym się na leczenie;
-skierowanym przez jednostki służby zdrowia, a wymagającym leczenia szpitalnego;
-zobowiązanym przez sądy do poddania się leczeniu odwykowemu;
-skierowanym przez sądy na internację sądowo-psychiatryczną.
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych udziela świadczeń zapobiegawczo-
leczniczych, a w szczególności:
- przeprowadza detoksykację, leczy psychozy alkoholowe, powikłania somatyczne i neurologiczne
występujące w przewlekłym nadużywaniu alkoholu;
- nawiązuje wstępny kontakt terapeutyczny z pacjentem, z jego rodziną i środowiskiem;
-prowadzi działanie informacyjno-edukacyjne motywujące pacjentów do podjęcia  terapii
odwykowej.
Po zakończeniu leczenia detoksykacyjnego pacjent może zostać objęty intensywną terapią
odwykową, po uprzednim zakwalifikowaniu przez terapeutę i przeniesieniu na Oddział Terapii
Uzależnienia od Alkoholu. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów zobowiązanych przez sądy do
poddania się leczeniu odwykowemu.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData