Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

 

1. Szpital przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski w sposób gwarantujący równe

traktowanie stron, zachowanie obiektywizmu, przestrzeganie obowiązujących

przepisów prawa.

2. W Szpitalu wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez Dyrektora w budynku

nr 17, I piętro, pokój nr 1 w każdy czwartek roboczy w godz. 12:00 – 15:15.

3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • pisemnie poprzez osobiste złożenie pisma w Sekretariacie Dyrektora

  w budynku nr 17, I piętro, pokój nr 4 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:35;

 • pisemnie poprzez fax 24h/dobę pod nr faxu: 58 52-47-520;

 • pisemnie 24h/dobę poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach

  Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (umożliwia przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

 • ustnie do protokołu u osoby oraz w miejscu i godzinach wskazanych przez

  Dyrektora.

4. Przyjmujący skargę/wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

5. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który zawiera:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania/miejsce pobytu wnoszącego

  skargę/wniosek,

 • zwięzły opis treści sprawy,

 • datę przyjęcia skargi/wniosku,

 • podpis osoby wnoszącej skargę/wniosek oraz podpis osoby przyjmującej

  zgłoszenie,

 • sposób rozpatrzenia skargi/wniosku,

 • sposób poinformowania wnoszącego o załatwieniu skargi/wniosku,

 • podpis osoby rozpatrującej skargę/wniosek.

Druk protokołu stanowi Załącznik Nr 2 do Procedury Składania Skarg i Wniosków.

6. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji Dyrektora przekazywane są – po uprzednim zarejestrowaniu – do właściwego organu, z przekazaniem informacji o tym fakcie składającemu skargę/wniosek, nie później niż w ciągu 7 dni od wpłynięcia.

7. Skargi i wnioski wnoszone na piśmie winny zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania bądź miejsce pobytu wnoszącego skargę/wniosek – brak tych danych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

8. Decyzję o zakwalifikowaniu informacji do kategorii skarg/wniosku podejmuje Dyrektor lub Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa. Fakt nie zatytułowania pisma nie stanowi przeszkody do uznania go za skargę lub wniosek.

9. Sekretariat Dyrektora rejestruje skargi i wnioski w księdze kancelaryjnej oraz prowadzi odrębny rejestr skarg i wniosków w wersji elektronicznej i papierowej.

 

MIEJSCE SKŁADANIA SKARG

I. Ordynator/Kierownik Oddziału

w godzinach pracy Ordynatora/Kierownika Oddziału, księga skarg i wniosków znajduje się u Pielęgniarki Oddziałowej, dostęp w godz. 9:00 – 13:00;

II. Dyrektor Szpitala

1. skargę pisemną można złożyć osobiście w godzinach pracy Sekretariatu

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:35

2. skargę pisemną faxem można złożyć 24h/dobę pod nr faxu: 58 52-47-520

3. skargę pisemną można złożyć 24h/dobę poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (umożliwia przyjmowanie

i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem

elektronicznym),

4. Dyrektor Szpitala w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w budynku nr 17, I piętro,

pokój nr 1 w każdy czwartek roboczy w godz. 12:00 – 15:15

III. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego przy Wojewódzkim Szpitalu

Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – Dorota Marcinkowska

przyjmuje:

 • w każdy poniedziałek i środę w godzinach 7:30 – 14:30

 • drugi i czwarty piątek każdego miesiąca w godzinach 7:30 – 14:30

 • pierwszy, trzeci i piąty piątek każdego miesiąca w godzinach 7:30 – 11:00

w pokoju nr 86 (poziom -1) budynek nr 17 w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, ul Srebrniki 17.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData