logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Forma prawna Szpitala
minus Struktura organizacyjna
minus Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
minus Przedmiot działalności i kompetencje Szpitala
minus Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
 MAJĄTEK
minus Majątek
minus Informacja o pożytkach z majątku jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, którym dysponuje Szpital i jego obciążeniach
 Oddziały szpitalne oraz pozostałe komórki medyczne
minus Oddział 19 B Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 19 C Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
minus Oddział 19C/2 Oddział Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia
minus Oddział 19 D - Odział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 A - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 B - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 C - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 D - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 21 A - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział 21 B - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział Dzienny
minus OTUA - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
minus Diagnostyka w Szpitalu
minus Poradnia Zdrowia Psychicznego
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia, SIWZ, Zapytania
 PRAWO
minus Sposób stanowienia aktów wewnętrznych
minus Wewnętrzne akty normatywne
 INFORMACJE I PORADY DLA PACJENTÓW
minus Cenniki usług odpłatnych
minus Pracownia EEG
minus Laboratorium
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Ogólne Zasady Przyjmowania i załatwiania spraw
minus Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
minus Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz jej udostępnianie
minus Udostępnianie informacji publicznej
 REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa
 NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA
minus ogłoszenia
 KONKURSY
minus Ogłoszenia
 KONTROLE, WYSTĄPIENIA, STANOWISKA WNIOSKI I OPINIE
minus Dokumentacja przebiegów kontroli
A A A


MAJĄTEK > Majątek

Szpital  gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatnie użytkowanie nieruchomościami, które są własnością Samorządu Województwa Pomorskiego oraz majątkiem ruchomym będącym własnością Szpitala.

Majątek trwały Szpitala wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi  53 638 784,61 zł          

  1. wartości niematerialne i prawne                                         35 812,14 zł
  2. grunty                                                                                 4 948 499,40 zł
  3. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          40 523 687,17 zł
  4. Urządzenia techniczne i maszyny                                     2 874 646,33 zł
  5. Inne środki trwałe                                                              3 095 892,44 zł
  6. środki trwałe w budowie                                                    2 160 247,13 zł

Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz statutu Szpitala

Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

Ilość odwiedzin: 2179
Nazwa dokumentu: Majątek
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Furmański
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Furmański
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Barszczewska-Adrian
Data wytworzenia informacji: 2015-03-26 09:11:52
Data udostępnienia informacji: 2015-03-26 09:11:52
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-11 14:32:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner