logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Forma prawna Szpitala
minus Struktura organizacyjna
minus Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
minus Przedmiot działalności i kompetencje Szpitala
minus Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
 MAJĄTEK
minus Majątek
minus Informacja o pożytkach z majątku jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, którym dysponuje Szpital i jego obciążeniach
 Oddziały szpitalne oraz pozostałe komórki medyczne
minus Oddział 19 B Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 19 C Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
minus Oddział 19C/2 Oddział Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia
minus Oddział 19 D - Odział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 A - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 B - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 C - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 D - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 21 A - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział 21 B - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział Dzienny
minus OTUA - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
minus Diagnostyka w Szpitalu
minus Poradnia Zdrowia Psychicznego
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia, SIWZ, Zapytania
 PRAWO
minus Sposób stanowienia aktów wewnętrznych
minus Wewnętrzne akty normatywne
 INFORMACJE I PORADY DLA PACJENTÓW
minus Cenniki usług odpłatnych
minus Pracownia EEG
minus Laboratorium
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Ogólne Zasady Przyjmowania i załatwiania spraw
minus Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
minus Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz jej udostępnianie
minus Udostępnianie informacji publicznej
 REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa
 NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA
minus ogłoszenia
 KONKURSY
minus Ogłoszenia
 KONTROLE, WYSTĄPIENIA, STANOWISKA WNIOSKI I OPINIE
minus Dokumentacja przebiegów kontroli
A A A


INFORMACJE I PORADY DLA PACJENTÓW > Cenniki usług odpłatnych

CENNIK ODPŁATNYCH USŁUG

ŚWIADCZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU

 

 1. KOSZTY JEDNOSTKOWE JEDNEGO OSOBODNIA DLA OSÓB
  NIE POSIADAJĄCYCH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

 

L.p.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

KOSZT

1.

 

Oddział psychiatryczny

 

213 zł

2.

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

353 zł

3.

Oddział detoksykacji alkoholowej

286 zł

4.

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu

166 zł

5.

Oddział dzienny

166 zł

6.

Porada Izby Przyjęć

124 zł

 

 

 1. KOSZTY WYDANIA OPINII SĄDOWO-PSYCHIATRYCZNEJ W POŁĄCZENIU Z OBSERWACJĄ PODSĄDNYCH PROWADZONĄ W WARUNKACH SZPITALNYCH

 

 1. Koszt pobytu podsądnego w szpitalu wynosi 213,07 zł (słownie: dwieście trzynaście złotych 07/100) za osobodzień wg poniższej kalkulacji,
 2. Koszty ewentualnych badań diagnostycznych związanych z obserwacją podsądnego według faktur,
 3. Wynagrodzenie biegłego (psychiatra, psycholog) – zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii
  w postępowaniu karnym.

 

Koszt pobytu pacjenta w szpitalu został wyliczony według poniższej kalkulacji:

 

L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KOSZT JEDNOSTKOWY

1.

Energia

  18,49 zł

2.

Koszty pozostałe bezpośrednie

  10,28 zł

3.

Obsługa techniczna

  17,60 zł

4.

Koszty ogólnozakładowe

  36,83 zł

5.

Pralnia

    9,80 zł

6.

Wyżywienie

  25,98 zł

7.

Pozostałe koszty pośrednie

  10,87 zł

8.

Wynagrodzenie personelu

  83,22 zł

 

Razem:

213,07 zł

 1. KOSZTY BADAŃ LABORATORYJNYCH

 

L.p.

BADANIE

CENA

 

L.p.

BADANIE

CENA

1.

Aminotransferaza alaninowa

       6,90 zł

 

21.

Kinaza fosfokreatynowa (CK)

       7,50 zł

2.

Aminotransferaza asparaginowa

       6,90 zł

 

22.

Kreatynina w moczu   

       6,90 zł

3.

APTT

     10,50 zł

 

23.

Kreatynina w surowicy  

       6,90 zł

4.

Badanie ogólne moczu:                                                                              

       7,00 zł

 

24.

Kreatyniny klirens

     14,00 zł

5.

Białko C-reaktywne

       9,00 zł

 

25.

Kwas moczowy

       6,90 zł

6.

Białko w moczu

       7,00 zł

 

26.

Kwas walproinowy

     31,00 zł

7.

Bilirubina całkowita

       6,90 zł

 

27.

Lit w surowicy

     35,00 zł

8.

Cholesterol całkowity

       6,90 zł

 

28.

LDL-cholesterol- wyliczenie

       2,00 zł

9.

Cholesterol HDL

       6,90 zł

 

29.

Mocznik w surowicy

       6,90 zł

10.

CK

       6,90 zł

 

30.

Morfologia krwi  16 parametrów

     14,90 zł

11.

Czas kaolinowo-kefalinowy

     10,50 zł

 

31.

Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej barwiony                      

     20,00 zł

12.

Czas protrombinowy

     10,50 zł

 

32.

Odczyn Biernackiego (OB.)

       5,50 zł

13.

CRP

       9,00 zł

 

33.

Płytki krwi (łącznie z morfologią krwi)

     14,90 zł

14.

Fibrynogen

     10,50 zł

 

34.

Potas w moczu

       6,90 zł

15.

Fosfataza alkaliczna

       6,90 zł

 

35.

Potas w surowicy

       6,90 zł

16.

Gammaglutamylo-transpeptydaza (GGTP)

       6,90 zł

 

36.

PT

     10,50 zł

17.

Glukoza w moczu

       6,90 zł

 

37.

Sód w moczu

       6,90 zł

18.

Glukoza

       6,90 zł

 

38.

Sód w surowicy

       6,90 zł

19.

Kał-badanie na krew utajoną

     18,00 zł

 

39.

Trójglicerydy

       6,90 zł

20.

Kał- na obecność pasożytów

     20,00 zł

 

40.

Żelazo

     10,00 zł

 

 

 

 

41.

Pobranie krwi

       5,00 zł

 

 

 

 

 1. KOSZTY BADANIA EEG

 

 1. Koszt badania EEG (badanie podstawowe, w czuwaniu)

wynosi 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 00/100)

 1. Koszt badania EEG po deprywacji snu, o przedłużonym czasie

wynosi 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych 00/100)

 

 

 

 

 1. KOSZTY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii wynosi:

 1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy
  od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 2. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1.

 

 

 

 

 1. KOSZTY KONSULTACJI PSYCHIATRYCZNEJ ŚWIADCZONEJ DLA POLICJI
  I INNYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA

 

Koszt konsultacji psychiatrycznej wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

 

 

 

 

 1. KOSZTY STERYLIZACJI NARZĘDZI STOMATOLOGICZNYCH

 

DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA

(RĘKAW

PAPIEROWO-FOLIOWY)

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA

(RĘKAW

PAPIEROWO-FOLIOWY)

CENA

NETTO

do 25 cm

5 cm

1,50 zł

do 25 cm

7,5 cm

1,90 zł

do 40 cm

20 cm

4,00 zł

 

 

Ilość odwiedzin: 2941
Nazwa dokumentu: Cenniki usług odpłatnych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-03-26 09:34:14
Data udostępnienia informacji: 2015-03-26 09:34:14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-05 11:21:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner